A A A

Centrum Opieki Serenus Dom Opieki w swojej ofercie posiada również, obok pobytów na czas nieokreślony, możliwość skorzystania z pobytu czasowego (7-30 dni). Jest to znakomite rozwiązanie w sytuacji, gdy osoba starsza, niepełnosprawna, przewlekle chora, wymagająca stałej opieki m.in. podczas rekonwalescencji po pobycie w szpitalu bądź czasową nieobecność opiekunów rodzinnych, którzy potrzebują chwili wytchnienia lub sami muszą skorzystać z rehabilitacji, sanatorium czy szpitala.

Koszt pobytu krótkoterminowego jest w całości pokrywany przez Mieszkańca i wynosi 190 zł za każdy dzień. 

Podstawą do skorzystania z oferty jest dostarczenie wypełnionego druku "Zaświadczenie lekarskie" (do pobrania na naszej stronie lub osobiście w siedzibie) i zawarcie umowy cywilno-prawnej.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszelkich informacji na Państwa pytania.

Tel . 58 691 47 47 (poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30 - 15.30)