Informacja dotycząca przyjęcia mieszkańca

do Centrum Opieki Serenus Domu Opieki

(placówki całodobowej opieki)

Informacja

Zaświadczenie lekarskie

 

A A A

Fundacja Laurentius otrzymała środki w wysokości 30 000 zł na wspieranie pracowników Centrum Opieki Serenus Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, które przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, sprzętu do dezynfekcji oraz wyposażenie izolatek.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem udzielania Grantów jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów stacjonarnych w walce z epidemią COVID-19. Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35 zł.

 

Aktualności Senior Residence

Aktualności Fundacji Laurentius