Informacja dotycząca przyjęcia mieszkańca

do Centrum Opieki Serenus Domu Opieki

(placówki całodobowej opieki)

Informacja

Zaświadczenie lekarskie

 

A A A

 

Fundacja Laurentius otrzymała środki w wysokości 113 100 PLN na wspieranie pracowników Centrum Opieki Serenus Domu Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu „Pomorskie Pomaga”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 051 771,88 zł

 

Aktualności Senior Residence

Aktualności Fundacji Laurentius