Drukuj

 

Fundacja Laurentius otrzymała środki w wysokości 5417,14 PLN na wspieranie pracowników Centrum Opieki Serenus Domu Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Otrzymane dofinansowanie Fundacja Laurentius przeznaczyła na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek/pielęgniarzy oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

 

Dofinansowanie projektu: 5417,14 zł