Informacja dotycząca przyjęcia mieszkańca

do Centrum Opieki Serenus Domu Opieki

(placówki całodobowej opieki)

Informacja

Zaświadczenie lekarskie

 

A A A


 

Nabór na stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Centrum Opieki Serenus w Gdańsku

w wymiarze etatu/części etatu/umowa zlecenie

Do  naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu. 

Do obowiązków instruktora terapii zajęciowej należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie różnych form terapii zajęciowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami podopiecznych na podstawie wcześniej przygotowanego planu  (uwzględniając wydarzenia zgodnie z kalendarzem uroczystości, świąt),
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie  w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi międzyludzkich,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z mieszkańcem oraz środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych mieszkańca,
 • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości mieszkańca,
 • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym,
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocena procesu terapeutycznego,
 • współpraca z wolontariuszami oraz podmiotami współpracującymi z Centrum Opieki Serenus,
 • dbanie o dekorację domu z uwzględnieniem pór roku i planowanych działań


Zależy nam, aby kandydat/ka posiadał/a:

 • Wykształcenie policealne kierunkowe ( dyplom w zawodzie),
 • pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość metod pracy z osobą starszą, w szczególności z demencją i chorobą Alzheimera (terapia reminiscencyjna, itp.)
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie o domach pomocy społecznej.
 • biegłą znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
 • zmysł estetyczny
 • umiejętność gry na instrumencie – mile widziana.

 Cechy osobowości: komunikatywność, empatia, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na  stanowisku pracy.


To, co my możemy zaoferować:

 • udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakoneo,
 • pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie,
 • miłą atmosferę.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę.


Adres:  Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180,  ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie ich osobiście. 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami. Na zgłoszenia czekamy do 30.07.2021 do godz. 16:00.


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 


 

Nabór na stanowisko POMOC KUCHENNA

Centrum Opieki Serenus w Gdańsku

w wymiarze pełnego etatu

 Do  naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu. 

Do obowiązków pomocy kuchennej  należeć będzie m.in.:

 • ścisła współpraca z kucharzem,
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków,
 • dbanie o czystość i stan techniczny pomieszczeń i urządzeń należących do kuchni,
 • przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz obowiązującego prawa dot. żywienia zbiorowego,
 • wstępna obróbka produktów żywnościowych (obieranie, krojenie),


Zależy nam, aby kandydat/ka miał/a:

 • mile widziane wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w pracy w gastronomii,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń AGD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zmysł estetyczny,

Cechy osobowości:

Pracowitość, uczciwość, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

To, co my możemy zaoferować:

 • udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakonii Neuendettelsau,
 • pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie,
 • miłą atmosferę.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Adres:  Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180,  ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko. Informacja pod numerem telefonu 58 691 47 47 (pn-pt w godzinach 7.30-15.30)
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie ich osobiście. Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 


Nabór na stanowisko Ratownika medycznego, Pielęgniarki, Pielęgniarza
Centrum Opieki Serenus w Gdańsku

Do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.
Do obowiązków pielęgniarki/ pielęgniarza/ratownika medycznego należeć będzie m.in.:

 • dbanie o bezpieczny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
 • kompleksowa opieka pielęgniarska nad mieszkańcem,
 • rozkładanie, podawanie leków, pobieranie materiału do badań oraz wykonywanie testów diagnostycznych,
 • współpraca z lekarzami i personelem opiekuńczo – terapeutycznym w celu zapewnienia mieszkańcowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki, (m.in.: umawianie wizyt lekarskich) prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • w sytuacji pracy w DPS-ie – funkcja pracownika pierwszego kontaktu.
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi koleżeńskich, tworzenie warunków domowych,

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie medyczne lub wykształcenie wyższe pielęgniarskie/ukończenie policealnej szkoły średniej oraz uzyskanie dyplomu ratownika medycznego lub ukończenie szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • życzliwe podejście do ludzi oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

Zależy nam na:

 • odpowiedzialnym podejściu do wypełniania powierzonych obowiązków,
 • pogodnym i miłym usposobieniu, empatii,
 • zaangażowaniu, cierpliwości, chęci niesienia pomocy osobie starszej,
 • doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku,
 • rzetelności, samodzielności i dobrej organizacja pracy własnej,

To, co my możemy zaoferować:

 • elastyczny czas pracy (8/12/24h), możliwość pracy w godzinach nocnych,
 • pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
 • udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego ponad 160-letnim doświadczeniem Diakoneo,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/kontrakt

Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Messenger https://www.facebook.com/serenusgdansk

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Nabór na stanowisko OPIEKUNA
Centrum Opieki Serenus w Gdańsku
w wymiarze pełnego etatu

Do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.

Do obowiązków Opiekuna należeć będzie m.in.:

 • dbanie o bezpieczny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
 • realizowanie czynności pielęgnacyjnych wg. opracowanego standardu,
 • zapewnianie wsparcia osobom starszym w codziennych czynnościach (tj. poruszanie się, dbanie o higienę, ubieranie, karmienie)
 • drobne prace porządkowe w najbliższym otoczeniu naszych mieszkańców,
 • współtworzenie indywidulanych planów wsparcia mieszkańca,
 • pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla naszych mieszkańców,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi międzyludzkich, tworzenie warunków domowych,

Zależy nam na:

 • odpowiedzialnym podejściu do wypełniania powierzonych obowiązków,
 • pogodnym i miłym usposobienie, empatii,
 • zaangażowaniu, cierpliwości, chęci niesienia pomocy osobie starszej,
 • wykształceniu: opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub osobie posiadającej udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • rzetelność, samodzielność i dobrej organizacja pracy własnej,
 • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 • braku nałogów.

To, co my możemy zaoferować:

 • udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakoneo,
 • pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie,
 • miłą atmosferę.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Messenger https://www.facebook.com/serenusgdansk lub dostarczenie ich osobiście.

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”