Dom Pomocy Społecznej Serenus przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 58 miejsc. Mieści się w budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze zamieszkują pokoje jedno i dwuosobowe.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.) . Jesteśmy domem o zasięgu ogólnopolskim. Odpłatność w Domu Pomocy Społecznej wynosi 70% dochodu, nie więcej niż koszt pobytu. (podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. Nr 64 , poz. 593 z późn. zm.).